Kandydaci do Rady Miejskiej

Okręg nr 2

Miasto na wschód od ul. Okulickiego i ul. Nadarzyńskiej(do ul. Warszawskiej)

PROGRAM

DLA GMINY W OKRĘGU WYBORCZYM NUMER 2

 • Rozbudowa Pawilonu Kultury, 
 • budowa żłobka i przedszkola przy ul. Okrężnej (w realizacji),
 • budowa placu zabaw na osiedlu „Kopernik” oraz infrastruktury rekreacyjnej,
 • budowa domu seniora,
 • budowa ścieżek rowerowych m.in. wzdłuż ul. 3 Maja (w realizacji), ul. Królewskiej, Nadarzyńskiej, Szczęsnej, Bairda,
 • budowa III etapu ul. Okrężnej (od torów WKD do ul. Nadarzyńskiej),
 • rozbudowa sieci parkingów,
 • budowa ronda przy wiadukcie,
 • boiska przy ul. Na Laski,
 • modernizacja ul. Orzeszkowej,
 • wybieg dla psów na osiedlu Jaśminowa,
 • wymiana oświetlenia (oprawy energooszczędne), 
 • modernizacja infrastruktury drogowej, obejmująca m.in. ulice: Prosta (w trakcie realizacji), osiedle Dębowa, Ossolińskiego, Forsycji, Konopnickiej, Topolowa, Bartnicza, Łowicka, Piaskowa, Zacisze,
 • poprawa organizacji ruchu w rejonie ul. Królewskiej oraz ul. Westfala,
 • ochrona terenów zielonych, budowa skwerów, nowe nasadzenia,
 • rozbudowa sieci światłowodowej,
 • budowa skateparku.