Kandydaci do Rady Powiatu

Okręg nr 2

Sołectwa

PROGRAM

DLA POWIATU

 • Dalsza modernizacja i budowa dróg powiatowych, w tym chodników i ścieżek rowerowych,
 • poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez doświetlanie przejść dla pieszych i montaż aktywnego oznakowania,
 • termomodernizacja obiektów Szpitala Zachodniego wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w celu osiągnięcia znaczącej samowystarczalności energetycznej,
 • modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
 • współfinansowanie zakupów nowoczesnego sprzętu dla
  - Szpitala Zachodniego, 
  - Straży Pożarnej,
  - Policji,
 • rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach powiatowych, a w tym budowa Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie logistyki,
 • utrzymanie na wysokim poziomie usług komunikacji autobusowej przez związek powiatowo-gminny „Grodziskie Przewozy Autobusowe”,
 • rozwój lokalnego potencjału kulturalnego oraz turystycznego we współpracy z samorządami gminnymi,
 • budowa siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 • rozwój profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych.