POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE „ZIEMIA GRODZISKA”

Porozumienie Samorządowe „Ziemia Grodziska” powołane w 1998 r., stawiające sobie od początku za najważniejszy cel „dynamiczny rozwój Ziemi Grodziskiej bez podziałów politycznych”, po raz pierwszy zwyciężyło w wyborach samorządowych 11 października 1998 r., otrzymując większość mandatów w Radzie Miejskiej III kadencji. Od tej pory samorządowcy związani z „Ziemią Grodziską”, odpowiedzialni za wszechstronny rozwój gminy Grodzisk Mazowiecki na przestrzeni ponad ćwierćwiecza, budują kapitał zaufania społecznego w oparciu o wiarygodność, rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych deklaracji, odpowiedzialne, zgodne z oczekiwaniami mieszkańców decyzje.

Kolejne wybory ugruntowały silną pozycję Porozumienia Samorządowe „Ziemia Grodziska” i jego lidera Grzegorza Benedykcińskiego, który w ostatnich wyborach na burmistrza uzyskał poparcie sięgające 85 % głosów. Utworzona w większości z przedstawicieli „Ziemi Grodziskiej” Rada Miejska uznała, że „misją Gminy Grodzisk Mazowiecki jest nowoczesna, europejska gmina, zapewniająca mieszkańcom wysoki poziom życia w oparciu o dynamiczny rozwój przedsiębiorczości, dbająca o środowisko przyrodnicze, kreująca społeczeństwo obywateli dumnych ze swojego miejsca zamieszkania”. Misję tę sukcesywnie realizowano poprzez kolejne inwestycje w dziedzinie rozbudowy bazy kulturalnej i sportowej, oświaty, infrastruktury drogowej, gospodarki wodno-ściekowej, służby zdrowia, ochrony środowiska i budownictwa mieszkaniowego, nie zapominając o kwestiach estetyki, rewitalizacji zabytków i terenów rekreacyjnych, zwiększania ilości zieleni miejskiej czy kluczowej dla funkcjonowania gminy płynności komunikacyjnej, której symbolem stała się obwodnica miasta.

Ideą, która przyświecała „Ziemi Grodziskiej” w kolejnych, wygrywanych z dużą przewagą wyborach do Rady Miejskiej i Rady Powiatu Grodziskiego, pozostaje niezmiennie tworzenie marki miasta i gminy jako miejsca atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów, bezpiecznego i przyjaznego, stabilnego finansowo i dobrze zarządzanego, oferującego szereg aktywności z zakresu sportu, kultury i rekreacji, wciąż zmieniającego się na lepsze. Tego sukcesu nie byłoby, gdyby nie wytrwała i aktywna współpraca ponad podziałami politycznymi w myśl hasła „zgoda buduje”. Nie ma wątpliwości, że dziś „Ziemia Grodziska” i ludzie z nią związani to gwarancja dalszego rozwoju Grodziska Mazowieckiego, rzetelności i zaangażowania.

Dowiedliśmy, że możecie nam zaufać, ponieważ zawsze robimy to, co obiecaliśmy. Jesteśmy dla Was.