Tomasz Krupski

kandydat na Burmistrza

SZANOWNI PAŃSTWO, Drodzy Mieszkańcy,
Za nami pięć niezwykłych lat, które mimo trudności okazały się czasem bardzo owocnym dla Grodziska Mazowieckiego. Dziękujemy Państwu za mandat zaufania powierzony naszym radnym oraz Burmistrzowi i Staroście w 2018 roku. Razem dowiedliśmy wiarygodności złożonych deklaracji. Wykonaliśmy nie tylko najważniejsze zobowiązania, w tym oddanie do użytku obwodnicy, ale znacznie więcej. Wspólnym wysiłkiem wypracowaliśmy jeden z najwyższych wskaźników inwestycji w kraju i przekazaliśmy blisko 500 milionów złotych na budowę obiektów użyteczności publicznej.
Chcemy wspólnie kontynuować pracę na rzecz naszej Gminy. Grodzisk Mazowiecki zasługuje na rozwój odpowiadający ambicjom i oczekiwaniom jego mieszkańców. Wierzymy, że potrzebna jest nam mądra ewolucja, polegająca na priorytetowym traktowaniu roli edukacji, kultury, środowiska naturalnego, infrastruktury i zrównoważonego planowania przestrzennego.
Startuję na urząd burmistrza dzięki poparciu, które uzyskałem ze strony środowiska Ziemi Grodziskiej. To ono, dzięki Państwa decyzjom wyborczym, w ciągu ostatnich dekad budowało sukces naszego miasta. Rekomenduję Państwu moją kandydaturę po 9 latach pracy na stanowisku zastępcy burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego, które pozwoliło mi nabyć doświadczenie i potrzebne kompetencje w zarządzaniu – a także rozwijać w sobie pasję do pracy z ludźmi. Poparcie naszego dotychczasowego Burmistrza zobowiązuje. 
Zapraszam do zapoznania się z sylwetkami poszczególnych kandydatów. Są wśród nich znani Państwu od lat samorządowcy, a także wyróżniający się postawą społeczną debiutanci.
Prezentujemy Państwu ambitny program na kolejne lata, podparty potrzebną wiedzą i wypracowany w dyskusjach z mieszkańcami. Jesteśmy pewni, że oprócz inwestycji w oświatę chcemy m.in. rozwijać usługi dla osób starszych, budować kolejne kilometry ścieżek rowerowych, infrastrukturę parkingową w mieście, „odbetonowywać” kolejne przestrzenie, inwestować w bazę rekreacyjną i przyrodniczą. 
Źródło sukcesu naszej gminy zależy od jej mieszkańców, ale także współpracy radnych Rady Miejskiej  z Burmistrzem oraz Gminy z władzami Powiatu Grodziskiego. Zobowiązujemy się kontynuować dążenia do rozwoju Gminy Grodzisk Mazowiecki bez politycznych podziałów, w duchu porozumienia. Zgoda buduje.
Prosimy o zaufanie i Wasz głos w wyborach samorządowych 7 kwietnia.

Pozostaję do dyspozycji
Tomasz Krupski

Zastępca Burmistrza Grodziska Mazowieckiego
oraz kandydat na burmistrza

Marek Wieżbicki

Starosta Grodziski

SZANOWNI PAŃSTWO,         
Z początkiem bieżącego roku minęło 25 lat od powrotu powiatów na mapę administracyjną naszego kraju. Powiat Grodziski jest jednym z organów funkcjonującego w Polsce systemu władzy samorządowej, a relacje z innymi organami samorządowymi, w tym szczególnie z Burmistrzem i Radą Miejską w Grodzisku Maz. na przestrzeni minionego ćwierćwiecza należy określić jako wzorcowe. Taki stan był możliwy również dzięki Państwu, bo to Państwo głosując na kandydatów Ziemi Grodziskiej ustalaliście skład Rady Powiatu i Rady Miejskiej. Jestem przekonany, że nie zaprzepaściliśmy Państwa nadziei. Świadczą o tym zrealizowane obietnice przedwyborcze, które wpisują się w Państwa oczekiwania dotyczące całokształtu funkcjonowania społeczeństwa, a więc miedzy innymi konieczność inwestowania w infrastrukturę techniczną, dbanie o środowisko naturalne, ochronę zdrowia, pomoc osobom z niepełnosprawnościami, oświatę i dziedzictwo kulturowe.
Mijająca obecnie kadencja 2018-2024 była wyjątkowo udana pod względem realizacji zadań inwestycyjnych. Tylko w 2023 roku zwiększyliśmy majątek Powiatu Grodziskiego o ok. 80 mln zł. Między innymi powstały nowe drogi i ścieżki rowerowe. W Szpitalu Zachodnim wybudowano lądowisko dla helikopterów i nową salę operacyjną, zmodernizowano system instalacji gazów medycznych. Przeprowadzono termomodernizację obiektów oświatowych. Wykonano szereg instalacji fotowoltaicznych, w tym wiaty z fotowoltaiką na parkingu Starostwa Powiatu Grodziskiego, która zasila Szpital Zachodni. Wyjątkowym przykładem współpracy naszych samorządów jest uruchomienie komunikacji autobusowej w ramach Grodziskich Przewozów Autobusowych. GPA miesięcznie przewozi 350 tys. pasażerów. 
Szanowni Państwo, dziękuję uprzejmie za dotychczas okazane zaufanie i wsparcie. Ośmielam się prosić o oddanie i tym razem głosu na kandydatów Ziemi Grodziskiej. To osoby godne zaufania i gwarantujące dalszy rozwój naszego Powiatu. Kto tym razem będzie w Radzie Powiatu zależy od Państwa.

z poważaniem
Marek Wieżbicki


TO ZROBILIŚMY

DWOREK I PARK W ADAMOWIŹNIE

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE W SZCZĘSNEM ETAP I

RATUSZ MIEJSKI

ŚWIETLICE M.IN. W RADONIACH, ZABŁOTNI I MOŚCISKACH

FESTIWAL KULTUR ŚWIATA

MODERNIZACJA HALI PRZY UL. WESTFALA

PLANETARIUM

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

PLAC WOLNOŚCI

STAWY WALCZEWSKIEGO ETAP II

500-LECIE GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

ULICA OKRĘŻNA ETAP II

GRODZISKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE

STRAŻNICA OSP GRODZISK MAZOWIECKI

LĄDOWISKO DLA HELIKOPTERÓW

SALE GIMNASTYCZNE W SP NR 5 ORAZ W IZDEBNIE

ŚCIEŻKA ROWEROWA DO JAKTOROWA

NOWE SKRZYDŁO SP NR 2

NOWE POŁĄCZENIA DROGOWE

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH

FOTOWOLTAIKA DLA SZPITALA ORAZ STAROSTWA

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI W CHRZANOWIE

INWESTYCJE W ZIELEŃ MIEJSKĄ

TĘŻNIA W PARKU SKARBKÓW

SIEDZIBA STAROSTWA POWIATOWEGO

PLACE ZABAW

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W NATOLINIE

TERMOMODERNIZACJA ZS NR 1

DROGA POWIATOWA W CHLEBNI

BUDOWA OBIEKTÓW LEGII I TENIS KOZERKI 

OTWARCIE II TORU WKD

BUDOWA UL. RADZIEJOWICKIEJ

REWITALIZACJA ZABYTKÓW

PLANOWANA BUDOWA HOTELU

ROZBUDOWA STREFY PRZEMYSŁOWEJ

TO ZROBIMY

STAWY W CHLEBNI

SZKOŁA W SZCZĘSNEM ETAP II

ROZBUDOWA PAWILONU KULTURY

SIEDZIBA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

DOM SENIORA

REWITALIZACJA DEPTAKA

ZAKUP I REWITALIZACJA WILLI FOKSAL

PARKING PODZIEMNY PRZED CENTRUM KULTURY

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE PRZY UL. OKRĘŻNEJ

PARK W SZCZĘSNEM-STAWY WĄSOWSKIEGO

BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI

ROZBUDOWA BASENU MIEJSKIEGO

MODERNIZACJA TRYBUN GKS POGOŃ

CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W SZCZĘSNEM

DOM KULTURY W KSIĄŻENICACH

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Okręg nr 1

Miasto po północnej stronie torów kolejowych oraz na zachód od ul. Okulickiego i ul. Nadarzyńskiej (do ul. Warszawskiej)

ZOBACZ WIĘCEJ

Okręg nr 2

Miasto na wschód od ul. Okulickiego i ul. Nadarzyńskiej(do ul. Warszawskiej)

ZOBACZ WIĘCEJ

Okręg nr 3

Sołectwa

ZOBACZ WIĘCEJ

KANDYDACI DO RADY POWIATU

Okręg nr 1

Miasto

ZOBACZ WIĘCEJ

Okręg nr 2

Sołectwa

ZOBACZ WIĘCEJ

KOMUNIKAT

Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Grodziska z przykrością informuje, że w kolportowanej ulotce znalazł się niewłaściwy opis przy kandydacie do Rady Powiatu w okręgu nr 1 poz. 1 - Marku Wieżbickim.

Prawidłowe informacje znajdują się na bieżącej www.ziemiagrodziska.pl